torsdag 7. mai 2009

Walls of glass

"Erik Lindgren är fotografen som bestämde sig för att följa den plastföpackade biffen bakåt. Han fotagraferade sig genom styckningsprocedurer, skållning av döda kropper, uppskurna halser och själva döandet. Där på den andra siden produksjonkedjan, mötte han de levande grisanra i deres ångest och väntan. Värkeligheten på slakteriet chockade honom att ändra matvanor. Nu ställer han ut sina bilder så att fler ska få insyn i hur deres middag producerats."

http://www.animalrights.se/wallsofglass/wallsofglass.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar